Овладяване на агресивното поведение

Овладяване на агресивното поведение

На 13.11.2018 г. от 12.30 ч. се проведе час на класа с учениците от 6б клас на тема „Овладяване на агресивното поведение“. Идеята за обучението бе на педагогическия съветник Лорита Иларионова. То бе проведено съвместно с класния ръководител Ангелина Банчева,

Read more