Световен ден за борба със СПИН

Световен ден за борба със СПИН

Световният ден за борба със СПИН е добър повод да се замислиш – знаеш ли достатъчно? СПИН – Синдром на Придобитата Имунна Недостатъчност Причинителят на СПИН е вирус, наречен ХИВ (от английски – вирус на човешкия имунен дефицит). На всеки десет

Read more