Обучение за оказване на първа долекарска помощ

Обучение за оказване на първа долекарска помощ

Основни правила при оказване на първа помощ. ГЛАВНО ПРАВИЛО: АКО НЕ ЗНАЕТЕ КАКВО ДА ПРАВИТЕ НЕ ПРАВЕТЕ НИЩО! Преди да предприемете каквото и да е, ако имате възможност се консултирайте с медицинско лице. Дори и съвет по телефона или радиостанцията

Read more