ППМГ „Акад. Иван Ценов“

От повече от четири десетилетия Профилирана природо-математическа гимназия „Академик Иван Ценов“ е училището, което категорично се е утвърдило като водещо сред всички останали във Враца и региона с качеството на образованието, което предлага, и нивото на подготовка на своите възпитаници. Учениците от V до XII клас, които се обучават в гимназията, разчитат на всеотдайния труд на висококвалифицирани и опитни преподаватели и получават възможност да реализират убедително възможностите и мечтите си.

Ученици от ППМГ „Академик Иван Ценов“ – Враца редовно печелят призови места в националните олимпиади и състезания по биология, физика, химия, математика, информатика и информационни технологии.

В последните години представители на гимназията има и сред първенците на национални олимпиади по хуманитарните учебни дисциплини – история, философия, български език и литература, география.

Чуждоезиковото обучение в гимназията също е на най-високо ниво. Нашите възпитаници традиционно печелят всички състезания по английски и немски език, които се провеждат във Враца и региона.

Всеотдайност, компетентност, отговорност – това са трите ключа на успеха, на които разчитаме в работата с учениците, за да запазим и утре успехите, на които се радваме днес.
С разбирането, че добрата материална база е задължителна за доброто училище, ръководството на ППМГ – Враца работи за нейното обогатяване. Четирите компютърни кабинета, интерактивната „смарт“ класна стая, кабинетите по природни науки и математика, модерно оборудваните спортна зала и фитнес център в училището приемаме не само за даденост, но и за основа, която непрекъснато трябва да разширяваме и обогатяваме. През тази година, с помощта на Министерството на образованието и науката, реализирахме мащабен проект за въвеждане на смарт технологии в класните стаи, чрез които да стане възможно използването на електронни учебници.

644total visits,1visits today