Не на тютюнопушенето, алкохола и наркотичните вещества

Превенция на тютюнопушене и употреба на алкохол и наркотични вещества

Тютюнопушенето, алкохолът и наркотиците са вещества които променят психиката и тялото на човека и водят до зависимост. Те бавно, но сигурно се разпространяват навсякъде, застрашавайки живота на голяма част от младото поколение.

Никотинът

е най-широко използвания лек стимулант, към който стотици милиони хора имат силна зависимост. Притежава свойства, по които се отличава от останалите стимуланти – той едновременно потиска напрежението и леко стимулира интелекта, но е твърде кратко действащ, предизвиква силна зависимост и има твърде неприятни странични ефекти. А най-вредният от възможните начини за употребата му е пушенето на тютюн. Вдишването на тютюневия дим от непушачите в стаята (пасивно пушене) може да им причини дихателни проблеми и астма. Особено уязвими в това отношение са малките деца и бебетата. Пушенето от бъдещите майки, особено по време на бременността, може да се отрази на плода. По-вероятно е детето да се роди с намалено тегло, да има други усложнения, да е по-податливо на заболявания.

Алкохолът

е най-широко употребяваният психоактивен наркотик в страната. Алкохолът е най-често опитваната дрога и сред юношите; около 96% от учениците между 15 и 18 г. са опитвали алкохол по някакъв повод, а 52% от тях са се напивали поне веднъж.

Наркотични вещества (наркотици)

са група фармакологични вещества, които действат предимно върху централната нервна система и при внасяне в организма предизвикват ступор, който може да се чувства като успокоение или наркотичен сън. Ефектите на наркотичните вещества зависят от дозата, начина, по който влизат в човешкото тяло, а също и очакванията на консумиращия ги. Отделно от тяхната клинична употреба за лечение на болка, кашлица или остра диария, наркотичните вещества имат свойството да произвеждат състояния на блаженство и еуфория, а също да редуцират агресия и тревожност. Последното води до широката им употреба като развлекателни дроги и свойството да произвежда зависимост у някои от ползващите ги.

Наркотиците съществуват в различна форма – течна, на прах, на таблетки. Те може да са с естествен или синтетичен произход. Психо-активните вещества въздействат и на психиката, и на тялото и предизвикват физическа или психическа зависимост. Причините, поради които се посяга към наркотика, най-често са: от любопитство, за да подражават, поради стрес, за да подтиснат собствени проблеми, защото считат, че е обичайно за младите хора, от скука, за да се противопоставят на възрастните,
поради въздействие на приятели, поради липса на емоционална връзка със семейството и подкрепа.

Почти няма училище в което да не са формирани групи за превенция на този проблем, който от ден на ден е все повече актуален. Рязко се снижава възрастта при първоначална злоупотреба на тютюна, алкохолът и наркотиците. Всичко това налага превенцията да започне още в началния етап на основната образователна степен. Всички знаем колко важни са първите седем години за детето. През този период то трупа наблюдения, знания, опит, започва да се оформя като характер, полагат се основите на неговото бъдещо развитие. В тази възраст децата трудно оценяват последствията от своите постъпки, но осъзнават добре необходимостта от правила и ограничения и ги спазват. Ако не бъдат предприети сериозно действия за този проблем, пред 21 век до 1 милиард души могат да умрат от болести които са свързани с употреба на тютюн, наркотици, дори и алкохол. Смята се че повече от тези смъртни случаи са в страните с ниски и средни доходи. Доказано е, че, ако тези зависимости не започнат в ученическа възраст, вероятността това да се случи по-късно е много по-малка. Училището е мястото, където децата не само се обучават, но и възпитават. То е мястото, където децата споделят със своите съученици видяното и чутото, където научават много неща, където показват наученото.

Превенция

В началото трябва да си поставим целите които искаме да постигнем по време на превенцията. Това са следващите цели:
1. Да се формира психична готовност у учениците за здравословен начин на живот, изключващ употребата на наркотици.
2. Да се формира отрицателно поведение към тютюнопушенето, алкохола и наркотиците.
3. Учениците да осъзнаят последиците от тютюнопушенето, алкохола и наркотиците.

След поставянето на целите бяха организирани срещи с учениците в които се говореше за всички три цели и се коментираше по тях. Се коментираше за личния избор, свързан с укрепване и опазване на здравето, че включва много фактори: физическа активност, правилно хранене, лична хигиена и се стигна до извода че здравето на човека е най-голямото богатство. Но, също така се коментираше че съществуват и много вещества които увреждат здравето на човека и че това са наркотиците, тютюнопушенето и алкохола. Учениците самите коментираха чрез примери за всичките веществата от какво са чули, видели, и показа че са достатъчно свестни за последиците. Също така се дискутираше защо някои хора употребяват веществата, какво се случва след употребата, защо се претворя в зависимост и какво се случва с организма и здравето на човека.

Запознахме конкретно учениците за всяко вещество поотделно. Последваха теми посветени на най-разпространения вреден навик на хората – тютюнопушенето и се проведе дискусия по проблемни въпроси като какво е пасивно пушене и какви са последиците от него.

По проблемите с употребата на алкохол работихме в следните въпроси: вредното въздействие на алкохола върху човешкото здраве, алкохолът и децата, алкохолът и семейството. Се говореше за това че има много жертви в пътнотранспортните произшествия, и че много от жертвите са и деца. В следващи часове запознахме учениците с различните видове наркотични вещества и влиянието им върху здравето на човека, с основните понятия, свързани с употреба на дрога, с причините за това явление, с признаците. Осъществихме среща с лекар, който запозна учениците с вредното въздействие на наркотиците върху човешкото здраве и особено върху детския организъм. Запознахме учениците, че изготвянето, придобиването, държането, продажбата, превозването или пренасянето на наркотични вещества се преследва и наказва от закона, както и склоняването на друго лице към употреба на наркотици.

След дискусиите на децата им дадохме да решават анонимни анкета с цел да се разбере колкав е процентът на децата които са пробвали различни вещества, дали някога са биле в ситуация да им нудят, дали са страхуват да кажат „не“ и т.н.

От анкетата заключихме че почти 60% от учениците са опитали да пушат цигари и алкохол, а 30% от тях са били в ситуация където са им нудили наркотични вещества, но че не се опитали.

В края заключихме че целите на програмата са реализирани. Учениците имат отрицателно отношение към тютюнопушенето, алкохола и наркотиците. Притежават умения за здравословен начин на живот, изключващ употребата на дрога, и умения да устояват на натиска за приемане на наркотици.

източник: http://medicina.dokumentite.com/art/prevenciq-na-tiutiunopushene-i-upotreba-na-alkohol-i-narkotichni-veshtestva/82812

1291total visits,1visits today